با هلیکس به روز باش

تحت نظارت گروه آموزشی شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اولـین اسـتارتاپ تـخصـصی شـنوایی شنـاسی در ایــران

اولین برگزارکننده وبینارهای تخصصی رشته شنوایی شناسی

دپارتمان وبینار

استارتاپ هلیکس اولین پلتفرم برگزاری آنلاین دوره‌های آموزشی شنوایی شناسی در ایران

دپارتمان کنکور ارشد

ارائه کاملترین پکیج آموزشی و مشاوره‌ای برای موفقیت در آزمون ارشد شنوایی شناسی

جزوات آموزشی

جزوات آموزشی ویژه امادگی برای کنکور ارشد، تهیه شده توسط رتبه‌های برتر سالهای پیشین

آزمون آنلاین

برگزاری آزمونهای آنلاین جهت آمادگی کنکور ارشد، خدمتی نوین و اختصاصی توسط استارتاپ هلیکس

جدیدترین وبینار ما را ثبت‌نام کنید

دوره جامع طراحی و آماده سازی یک مطالعه پژوهشی
جلسه سوم

چهارمین مجموعه کنفرانس آنلاین زمستانه

جدیدترین وبینار ما را ثبت‌نام کنید

الکتروکوکلئوگرافی (ECochG) از تئوری تا انجام

ششمین کنفرانس آنلاین زمستانه

دستاوردهای هلیکس

0 +
تعداد مدرسین
K 0 +
بازدیدکننده‌‎ها
0 +
تعداد وبینارها
0 +
ساعات آموزشی

دکتر حمید جلیلوند

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پربسامدترین و محبوبترین مدرس وبینارهای استارتاپ
از دیدگاه دانشجویان و متخصصان شنوایی شناسی