پشتیبانی فوق سریع

میانگین 30 دقیقه

دوره‌های استاندارد

بهترین سیستم آموزشی

رضایت کاربران

مهربانی عامل موفقیت است!

فعالیت با عشق

هلیکس حاصل تلاش یک تیم متخصص و علاقه مند است که سعی می کند آموزش ها را با نهایت کیفیت به متخصصان و دانشجویان شنوایی شناسی ارائه نماید. ارائه خدمات پیشتاز امضاء بزرگی بر شعار استارتاپ هلیکس یعنی ” تحولی بزرگ در ارائه خدمات شنوایی شناسی ” می‌باشد.

1399 © تمامی حقوق برای استارتاپ هلیکس محفوظ است. کپی به هرشکل غیرمجاز و غیرقانونی است.

استارتاپ هلیکس، آغاز یک تعامل در شنوایی شناسی

منتخب برگزیده اساتید، دانشجویان و متخصصان