مقالات هلیکس

شما شاهد به روزترین مقالات و اطلاعات در زمینه شنوایی شناسی هستید...

مقالات

سندرم پندرد

سندرم پندرد چیست؟ سندرم پندرد، یک اختلال ژنتیکی است که در آن فرد از زمان تولد کم شنوایی دارد، غده

« ادامه مطلب »
مقالات

تربیت شنوایی

یکی از دلایل اصلی نارضایتی از سمعک و کاشت حلزون، این است که این وسایل نمی توانند برشکایت اصلی بیماران

« ادامه مطلب »