تبلیغات و بازاریابی

دپارتمان

شما هم می‌توانید همکار هلیکس باشید!

کلیه شرکتها و مراکز مرتبط با حوزه شنوایی شناسی، می‌توانند از طریق فرم زیر، نسبت به دریافت خدمات تبلیغاتی و بازاریابی مرکز خود از طریق سایت استارتاپ تخصصی کشوری هلیکس اقدام نمایند. کارشناسان ما پس از انجام بررسی‌های تخصصی مشخصات شما، نسبت به انجام هماهنگی برای ارائه خدمات اقدام خواهند نمود.