فروشگاه

فروشگاه

 • جزوه آموزشی سمعک به ترجمه دکتر جلیلوند

  این جزوه حاوی شرح و تفصیل بخش های مهم و حیاتی کتاب و خلاصه نویسی و نکته برداری از برخی بخش های فصول مهم کتاب Hearing Aids به ترجمه جناب آقای دکتر حمید جلیلوند در 290 صفحه می باشد.

 • جزوه آموزشی کتاب کتز (HOCA)

  این جزوه فصل های مهم و سوال خیز از نسخه 2015 کتاب HOCA را در بر میگیرد.

 • جزوه آناتومی و فیزیولوژی شنوایی

  این جزوه حاوی فصل های زیر از کتاب Anatomy and physiology of hearing for audiologists می باشد: رشد و تشکیل گوش آناتومی ساختاری و عملکردی گوش خارجی و میانی آناتومی حلزون ماکرومکانیک: پاسخ های غشای پایه میکرومکانیک: تبدیل و عملکرد سلول مویی عملکرد نورونهای آوران حلزونی عملکرد و آناتومی نورونهای وابران حلزونی نوروآناتومی سیستم شنوایی [...]
 • مجموعه کامل جزوه تشخیص

  این جزوه فصل های مهم و سوال خیز کتاب Audiology: Diagnosis و کتاب HOCA را دربر میگیرد که تکمیل کننده‌ی یکدیگر می‌باشند.