پیش ثبت نام

پیش ثبت نام
2 ساعت
45,000 تومان
توضیحات وبینار توضیحات وبینار توضیحات وبینار توضیحات وبینار توضیحات وبینار توضیحات وبینار توضیحات وبینار توضیحات وبینار مدرس: دکتر فلان فلانی زمان ...
پیشرفته
1 سخنرانی
2 ساعت
افزودن به علاقه مندی
45,000 تومان
مدرسه زمستانه استارتاپ هلیکس با حمایت گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میکند:  ششمین کنفرانس آنلاین زمستانه با عنوان: “الکتر...
افزودن به علاقه مندی
40,000 تومان
استارتاپ هلیکس با همکاری گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میکند دوره جامع طراحی و آماده سازی یک مطالعه پژوهشی(از پروپوزال نویسی تا...
افزودن به علاقه مندی
35,000 تومان
مدرسه زمستانه استارتاپ هلیکس با حمایت گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میکند:  کنفرانس آنلاین یک روزه پاسخ های برانگیخته ساقه مغز ...
پیشرفته
3 ساعت و 30 دقیقه
افزودن به علاقه مندی
49,000 تومان
    استارتاپ هلیکس با همکاری گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میکند دوره جامع طراحی و آماده سازی یک مطالعه پژوهشی (از پر...
1 سخنرانی
افزودن به علاقه مندی
65,000 تومان
  دوره جامع طراحی و آماده سازی یک مطالعه پژوهشی (از پروپوزال نویسی تا چاپ مقالات در مجلات معتبر بین المللی) پروپوزال نویسی، هم یک دانش و هم یک...
افزودن به علاقه مندی
65,000 تومان
  مدرسه علمی آموزشی زمستانه استارتاپ هلیکس با حمایت گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میکند   اولین وبینار همراه با امتیا...
1 سخنرانی
افزودن به علاقه مندی
40,000 تومان