استارتاپ هلیکس

استاد دوره

پیش ثبت نام
2 ساعت
45,000 تومان
توضیحات وبینار توضیحات وبینار توضیحات وبینار توضیحات وبینار توضیحات وبینار توضیحات وبینار توضیحات وبینار توضیحات وبینار مدرس: دکتر فلان فلانی زمان ...
پیشرفته
1 سخنرانی
2 ساعت
افزودن به علاقه مندی
45,000 تومان
مدرسه زمستانه استارتاپ هلیکس با حمایت گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میکند:  هشتمین کنفرانس آنلاین زمستانه با عنوان “اصول ...
افزودن به علاقه مندی
40,000 تومان
مدرسه زمستانه استارتاپ هلیکس با حمایت گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میکند:  ششمین کنفرانس آنلاین زمستانه با عنوان: “الکتر...
افزودن به علاقه مندی
40,000 تومان
استارتاپ هلیکس با همکاری گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میکند دوره جامع طراحی و آماده سازی یک مطالعه پژوهشی(از پروپوزال نویسی تا...
افزودن به علاقه مندی
35,000 تومان
مدرسه زمستانه استارتاپ هلیکس با حمایت گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میکند:  کنفرانس آنلاین یک روزه پاسخ های برانگیخته ساقه مغز ...
پیشرفته
3 ساعت و 30 دقیقه
افزودن به علاقه مندی
49,000 تومان
    استارتاپ هلیکس با همکاری گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میکند دوره جامع طراحی و آماده سازی یک مطالعه پژوهشی (از پر...
1 سخنرانی
افزودن به علاقه مندی
65,000 تومان
  مدرسه زمستانه استارتاپ هلیکس با حمایت گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میکند: کنفرانس آنلاین ارزیابی شنوایی اطفال؛ از غربال...
پیشرفته
1 سخنرانی
افزودن به علاقه مندی
49,000 تومان
  دوره جامع طراحی و آماده سازی یک مطالعه پژوهشی (از پروپوزال نویسی تا چاپ مقالات در مجلات معتبر بین المللی) پروپوزال نویسی، هم یک دانش و هم یک...
افزودن به علاقه مندی
65,000 تومان
  مدرسه علمی آموزشی زمستانه استارتاپ هلیکس با حمایت گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میکند   اولین وبینار همراه با امتیا...
1 سخنرانی
افزودن به علاقه مندی
40,000 تومان
استارتاپ هلیکس با حمایت گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میکند سومین کنفرانس آنلاین بالینی مدرسه پاییزه هلیکس نحوه اجرا و ثبت، تشخ...
پیشرفته
1 سخنرانی
3 ساعت
افزودن به علاقه مندی
49,000 تومان
در حال برگزاری
4 ساعت
45,000 تومان
هدف کلی برنامه بررسی رویکردهای مختلف تشخیصی و درمانی در مدیریت جامع وزوز با تکیه بر تجارب و روش های نوین اهداف اختصاصی برنامه 1- بررسی عوامل مکانیز...
متوسط
1 سخنرانی
4 ساعت
افزودن به علاقه مندی
45,000 تومان
دوره‌های تکمیل شده
120 دقیقه
70,000 تومان
اولین وبینار کاملا بالینی هلیکس، مبتنی بر کیس ریپورت با موضوع فوت و فن های ثبت و تفسیر پاسخ های الکتروکوکلئوگرافی (EcochG) سرفصل های وبینار 1- چگون...
پیشرفته
1 سخنرانی
120 دقیقه
افزودن به علاقه مندی
70,000 تومان